Als u medewerkers van onze praktijk een vraag stelt over uw gezondheid, dan wordt die vraag en het antwoord daarop genoteerd in ons computersysteem. Dit gebeurd bijvoorbeeld als u de assistente belt of als u de huisarts bezoekt.

Daarnaast ontvangen wij berichten over u die we ook voor u opbergen. Denk dan bijvoorbeeld aan brieven die we van de specialist over u ontvangen of uitslagen van laboratoriumonderzoek.

Dat alles samen vormt uw medische dossier.

U heeft recht op inzage in dat dossier. Dat betekent dat u de assistente of arts mag vragen om u de informatie uit uw dossier te laten zien.

U heeft ook het recht om die informatie aan te laten passen als u vindt dat die niet correct is.

Klik op de onderstaande link om een formulier te downloaden waarmee u informatie uit uw medische dossier bij ons kunt opvragen. Via dit formulier kunt u ook aangeven dat u bepaalde gegevens uit uw dossier wil wijzigen, aanvullen of schrappen.

Aanvraagformulier eigen medische gegevens