Toestemmingsformulier

Om aan ons door te geven of u wel, of juist niet, wilt dat we uw medische informatie beschikbaar stellen via het LSP, kunt u het formulier hieronder gebruiken.

Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar is het alleen mogelijk om schriftelijk toestemming te geven. Daarbij moeten zowel de ouders als het kind ondertekenen.