Als uw postcode valt tussen 6842Aa en 6846ZZ kunt u zich bij onze praktijk inschrijven.

Via onderstaande link kunt u een formulier downloaden waarmee u zich kunt inschrijven. De formulieren zijn ook af te halen in de praktijk. We verzoeken u het inschrijfformulier af te geven op de praktijk. Als u de formulieren voor komt afgeven zal de assistente vragen een geldig identificatie bewijs te tonen voor iedereen die u komt inschrijven.

U treft bij het inschrijfformulier ook een formulier om wel of geen toestemming te verlenen voor het uitwisselen van uw medische gegevens via het LSP. Meer informatie hierover leest u hier

De inschrijfformulieren kunt u ook meebrengen als u voor een kennismakingsgesprek afspreekt.

Als u net in Arnhem bent komen wonen, is het ook verstandig om u bij een apotheek in te schrijven. Apotheken bij ons in de buurt zijn apotheek Elderveld en apotheek De Laar. U kunt voor meer informatie over de apotheken op de website van Apotheek De Laar of op de website van apotheek Elderveld kijken.