POH-somatiek

De praktijkondersteunster voor de huisartsen (POH) somatiek, begeleidt patiënten met chronische aandoeningen. Zij verzorgt het spreekuur voor patiënten met suikerziekte, hoge bloeddruk, hoog cholesterol en chronische luchtwegaandoeningen.

In sommige gevallen bezoekt zij patiënten ook thuis.

De praktijkondersteunster werkt onder supervisie van onze huisartsen.