Digtale uitwisseling patiëntengegevens (LSP)

LSP staat voor het Landelijk Schakel Punt.

Dit is een platform om veilig uw zorgverleners zoals huisarts, apotheek en dokterspost medische gegevens te laten delen.

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent. En als u in een nacht of weekeinde medische hulp nodig heeft komt u op de dokterspost en ook daar wordt weer een medisch dossier over u bij gehouden.

Sinds kort is uitwisseling van een samenvatting van deze gegevens mogelijk via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Een andere zorgverlener kan dan uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Met uw BSN zoekt het LSP welke zorgverleners gegevens over u beschikbaar hebben. Als er gegevens beschikbaar zijn, kan de zorgverlener deze opvragen en inzien. Dat mag alleen als het nodig is voor de behandeling.

In het LSP-netwerk staat alleen uw BSN en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in het LSP maar blijven in het computersysteem van de eigen huisarts of apotheek.

Huisarts en apotheek zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van uw gegevens via het LSP. Dit kan alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Als u wilt dat een samenvatting van uw medische gegevens opgevraagd kan worden als u onverwacht bij een andere zorgverlener komt, dan is het belangrijk dat u vooraf deze toestemming geeft. Wilt u liever geen toestemming geven of trekt u de toestemming in, dan zijn uw gegevens niet beschikbaar via het LSP

Vraag om een folder met een keuzeformulier bij onze balie, of meld u digitaal aan met DigiD via www.ikgeeftoestemming.nl.

Of laat u eerst informeren via het volgende informatie filmpje over het LSP op de huisartsenpost:

Informatie video over LSP