Heeft u via uw huisarts een onderzoek gehad, zoals een bloed- of röntgenonderzoek? Belt u dan één week na het onderzoek met de assistente tussen 15.00 – 17.00 uur, ze kan u de uitslagen doorgeven en zal als dat van toepassing is uitleggen welk advies er bij de uitslagen hoort.